DDoS!
Šta su DDoS napadi, kako do njih dolazi i šta se događa sa napadnutom infrastrukturom, objašnjava infografik studentkinja Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Infografik je kreiran kao deo opcione predispitne obaveze na prvoj godini Fakulteta bezbednosti iz predmeta Informatika.

Projekat kreiranja infografika realizovali su studenti dr Ane Kovačević, vanredne profesorke na predmetima Informatika i Sajber bezbednost, i njene saradnice Marije Erić.