RANSOMWARE!
Šta je ransomver (ransomware), koliko je porastao broj prijavljenih napada u poslednjih pet godina, koji tipovi postoje i koji su saveti za odbranu od ransomver napada, objašnjava infografik studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Infografik je kreiran kao deo opcione predispitne obaveze na prvoj godini Fakulteta bezbednosti iz predmeta Informatika.

Projekat kreiranja infografika realizovali su studenti dr Ane Kovačević, vanredne profesorke na predmetima Informatika i Sajber bezbednost, i njene saradnice Marije Erić.