SPYWARE!
Šta je spajver (spyware), kako da prepoznate da je vaš uređaj inficiran malverom, postoji li spajver za praćenje telefona i kako zaštititi svoje uređaje, objašnjava infografik studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Infografik je kreiran kao deo opcione predispitne obaveze na prvoj godini Fakulteta bezbednosti iz predmeta Informatika.

Projekat kreiranja infografika realizovali su studenti dr Ane Kovačević, vanredne profesorke na predmetima Informatika i Sajber bezbednost, i njene saradnice Marije Erić.