Socijalni inženjering i ozloglašeni phishing

Miloš Milaković zaštitise.rs

Socijalni inženjering (eng. Social Engineering) je akt psihološke manipulacije kojim se ljudi navode da odaju poverljive informacije. Ova tehnika se zasniva na ometanju pažnje određenog lica s ciljem prikupljanja informacija koje ono inače ne bi odalo (korisničko ime, lozinka ili podaci o platnim karticama), a kako bi se ti podaci kasnije zloupotrebili. Suština ove veštine […]

Sajber higijеna i sajber kultura

Sajber higijena znači malo posla, a puno zaštite. To su osnovne rutine koje štite od velikog broja pretnji.Dovoljno je praktikovati bar pet rutina koje značajno podižu nivo bezbednosti prilikom korišćenja interneta i digitalnih servisa:• koristiti antivirus softver,• redovno obavljati bekap,• koristiti različite šifre ili softver za upravljanje šiframa,• redovno ažuriranje operativne sisteme i sve softvere,• […]

Domain hijacking – gde greše firme?

Gde greše firme, i to firme koje su svesne opasnosti i zapravo vode računa o sajber bezbednosti? Šta im promakne? Bezbednost sistema i podataka je kompleksan zadatak kome treba pristupi sveobuhvatno i planski. Mnoge firme smatraju da su kupovinom skupe opreme i softvera rešili problem. To jeste deo rešenja, ali ima mnogo drugih aspekata o […]

Ransomware – zašto je toliko opasan i kako se štititi

Šta je ransomware? Ransomware je tip zlonamernog programa, koji šifruje fajlove na računaru i/ili serveru – dokumente, fotografije, i druge tipove fajlova koji imaju „vrednost“ za svog vlasnika. Šifrovanjem fajlova, oni postaju neupotrebljivi. Da bi se potencijalno dešifrovali tj. vratili u prvobitno stanje potreban je ključ, za koji kriminalci traže novčani otkup (engleski ransom). Šta […]

Sajber bezbednost karijera sadašnjosti i budućnosti

Iako se poslednjih decenija sajber bezbednost osamostalila od IT-ja u posebnu, multidisciplinarnu i brzo rastuću oblast, nedostatak kvalifikovanih kadrova ostaje jedna od njenih neuralgičnih tačaka za organizacije širom sveta koje taj nedostatak (za sada) nedovoljno uspešno pokušavaju da nadomeste. Potražnja za velikim brojem profesionalaca u ovoj oblasti, čini se, nikada nije bila veća. Organizacija Cyber […]