Video serijal u kojem ćeš se upoznati sa najčešćim bezbednosnim pretnjama na internetu i načinima na koje možeš da se od njih zaštitiš.
Korisni tekstovi
Sajber higijena znači malo posla, a puno zaštite. To su osnovne rutine koje štite od velikog broja pretnji.Dovoljno je praktikovati bar pet rutina koje značajno podižu nivo bezbednosti prilikom korišćenja interneta i…
Komentar

Piši nam ukoliko imaš bilo kakvo pitanje, želiš da predložiš temu koju bismo mogli da obradimo, ili samo hoćeš da nas pohvališ.


    500

    Ostali projekti